نمایندگی هاست سی پنل

20 گیگ سی پنل
 • 20 گیگ
  حجم
 • 200 گیگ
  ترافیک
 • اختصاصی
  DNS
 • 10 عدد
  تعداد سایت قابل میزبانی
 • 8 ساعته
  زمان تحویل
 • نصب و کانفیگ whmcs
  هزینه راه اندازی
40 گیگ سی پنل
 • 40 گیگ
  حجم
 • 400 گیگ
  ترافیک
 • اختصاصی
  DNS
 • 40 عدد
  تعداد سایت قابل میزبانی
 • 8 ساعته
  زمان تحویل
 • نصب و کانفیگ whmcs
  هزینه راه اندازی
80گیگ سی پنل
 • 80 گیگ
  حجم
 • 800 گیگ
  ترافیک
 • اختصاصی
  DNS
 • 80 عدد
  تعداد سایت قابل میزبانی
 • 8 ساعته
  زمان تحویل
 • نصب و کانفیگ whmcs
  هزینه راه اندازی