هاست لینوکس سی پنل

اقتصادی - cpanel
 • 10G SAS SSD حجم
 • 200G ترافیک
 • 1 ادان دامین
 • نامحدود هسته
 • نامحدود رم
ویژه - cpanel
 • 20G SAS SSD حجم
 • 300G ترافیک
 • 2 ادان دامین
 • نامحدود هسته
 • نامحدود رم
استاندارد - cpanel
 • 50G SAS SSD حجم
 • نامحدود ترافیک
 • 6 ادان دامین
 • نامحدود هسته
 • نامحدود رم
توسعه دهنده - cpanel
 • 80G SAS SSD حجم
 • نامحدود ترافیک
 • 7 ادان دامین
 • نامحدود هسته
 • نامحدود رم