درخواست پشتیبانی جدید ایجاد کنید

اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.

 واحد پشتیبانی
سوالات، مشکلات و گزارشات خود را در خصوص اهورا کلود را در این دپارتمان مطرح و پیگیری بفرمایید
 واحد فروش
در صورتی که پیش از خرید یا در مراحل خرید نیاز به راهنمایی و مشاوره دارید می توانید از این بخش با ما در ارتباط باشید
 ارتباط با مدیریت
کلیه شکایات یا گزارشات در خصوص محصولات، خدمات و ضعف در پشتیبانی را از این دپارتمان به مدیریت گزارش دهید